• This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   This is the heading

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Pricing
 • Case Studies
 • Inspiration Library
 • Tư vấn chuyên sâu

Tăng trưởng đột phá với gói giải pháp phù hợp

Miễn phí

Sử dụng BotUp để tăng trưởng khách hàng & doanh thu với không giới hạn ứng dụng.
 • Không giới hạn ứng dụng.
 • Không giới hạn truy cập ứng dụng.
 • Lưu trữ lên đến 2,500 khách hàng.
 • Tích hợp 50+ ứng dụng

Cloud

Tạo ra trải nghiệm không giới hạn đến khách hàng & nâng cao hiệu suất đội ngũ của bạn.
 • Giao diện Premium.
 • Bảo mật và mã hoá dữ liệu.
 • Không giới hạn Function, API, Tracking.
 • Lưu trữ lên đến 50,000 khách hàng.
 • Xoá Logo BotUp trên ứng dụng.
 • Hỗ trợ và Tư vấn tiêu chuẩn.

Doanh nghiệp

Giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp với các ứng dụng chuyên biệt.
 • Hỗ trợ cao cấp gói Doanh nghiệp.
 • Tư vấn các giải pháp riêng biệt.
 • Lưu trữ khách hàng không giới hạn.
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn tăng trưởng.
 • Triển khai xuyên suốt 1 năm cùng Doanh nghiệp.